Palladia

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
30-03-2021
Download Ciri produk (SPC)
30-03-2021
Download Laporan Penilaian Awam (PAR)
05-06-2013

Bahan aktif:

toceranib

Boleh didapati daripada:

Zoetis Belgium SA

Kod ATC:

QL01EX90

INN (Nama Antarabangsa):

toceranib

Kumpulan terapeutik:

Кучета

Kawasan terapeutik:

Антинеопластични средства

Tanda-tanda terapeutik:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Ringkasan produk:

Revision: 10

Status kebenaran:

упълномощен

Tarikh kebenaran:

2009-09-23

Risalah maklumat

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Czech 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Denmark 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Jerman 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Estonia 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Greek 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Inggeris 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Perancis 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Itali 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Latvia 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Lithuania 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Hungary 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Malta 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Belanda 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Poland 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Portugis 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Romania 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Slovak 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Slovenia 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Finland 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Sweden 30-03-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 05-06-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Norway 30-03-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Iceland 30-03-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 30-03-2021
Ciri produk Ciri produk Croat 30-03-2021

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen