Palladia

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

toceranib

Disponible depuis:

Zoetis Belgium SA

Code ATC:

QL01EX90

DCI (Dénomination commune internationale):

toceranib

Groupe thérapeutique:

Кучета

Domaine thérapeutique:

Антинеопластични средства

indications thérapeutiques:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Descriptif du produit:

Revision: 10

Statut de autorisation:

упълномощен

Date de l'autorisation:

2009-09-23

Notice patient

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 05-06-2013
Notice patient Notice patient tchèque 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 05-06-2013
Notice patient Notice patient danois 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 05-06-2013
Notice patient Notice patient allemand 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 05-06-2013
Notice patient Notice patient estonien 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 05-06-2013
Notice patient Notice patient grec 30-03-2021
Notice patient Notice patient anglais 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 05-06-2013
Notice patient Notice patient français 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 05-06-2013
Notice patient Notice patient italien 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 05-06-2013
Notice patient Notice patient letton 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 05-06-2013
Notice patient Notice patient lituanien 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 05-06-2013
Notice patient Notice patient hongrois 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 05-06-2013
Notice patient Notice patient maltais 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 05-06-2013
Notice patient Notice patient néerlandais 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 05-06-2013
Notice patient Notice patient polonais 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 05-06-2013
Notice patient Notice patient portugais 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 05-06-2013
Notice patient Notice patient roumain 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 05-06-2013
Notice patient Notice patient slovaque 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 05-06-2013
Notice patient Notice patient slovène 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 05-06-2013
Notice patient Notice patient finnois 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 05-06-2013
Notice patient Notice patient suédois 30-03-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 05-06-2013
Notice patient Notice patient norvégien 30-03-2021
Notice patient Notice patient islandais 30-03-2021
Notice patient Notice patient croate 30-03-2021

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents