Palladia

Nazione: Unione Europea

Lingua: bulgaro

Fonte: EMA (European Medicines Agency)

Scarica Foglio illustrativo (PIL)
30-03-2021
Scarica Scheda tecnica (SPC)
30-03-2021

Principio attivo:

toceranib

Commercializzato da:

Zoetis Belgium SA

Codice ATC:

QL01EX90

INN (Nome Internazionale):

toceranib

Gruppo terapeutico:

Кучета

Area terapeutica:

Антинеопластични средства

Indicazioni terapeutiche:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Dettagli prodotto:

Revision: 10

Stato dell'autorizzazione:

упълномощен

Data dell'autorizzazione:

2009-09-23

Foglio illustrativo

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Leggi il documento completo
                
              

Scheda tecnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Foglio illustrativo Foglio illustrativo spagnolo 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica spagnolo 30-03-2021
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione spagnolo 05-06-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ceco 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica ceco 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo danese 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica danese 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo tedesco 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica tedesco 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo estone 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica estone 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo greco 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica greco 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo inglese 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica inglese 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo francese 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica francese 30-03-2021
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione francese 05-06-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo italiano 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica italiano 30-03-2021
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione italiano 05-06-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lettone 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica lettone 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lituano 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica lituano 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ungherese 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica ungherese 30-03-2021
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione ungherese 05-06-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo maltese 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica maltese 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo olandese 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica olandese 30-03-2021
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione olandese 05-06-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo polacco 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica polacco 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo portoghese 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica portoghese 30-03-2021
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione portoghese 05-06-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo rumeno 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica rumeno 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo slovacco 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica slovacco 30-03-2021
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione slovacco 05-06-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo sloveno 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica sloveno 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo finlandese 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica finlandese 30-03-2021
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione finlandese 05-06-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo svedese 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica svedese 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo norvegese 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica norvegese 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo islandese 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica islandese 30-03-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo croato 30-03-2021
Scheda tecnica Scheda tecnica croato 30-03-2021

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti