Palladia

国家: 欧盟

语言: 保加利亚文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
30-03-2021
下载 产品特点 (SPC)
30-03-2021
下载 公众评估报告 (PAR)
05-06-2013

有效成分:

toceranib

可用日期:

Zoetis Belgium SA

ATC代码:

QL01EX90

INN(国际名称):

toceranib

治疗组:

Кучета

治疗领域:

Антинеопластични средства

疗效迹象:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

產品總結:

Revision: 10

授权状态:

упълномощен

授权日期:

2009-09-23

资料单张

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 西班牙文 30-03-2021
产品特点 产品特点 西班牙文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 05-06-2013
资料单张 资料单张 捷克文 30-03-2021
产品特点 产品特点 捷克文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 05-06-2013
资料单张 资料单张 丹麦文 30-03-2021
产品特点 产品特点 丹麦文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 丹麦文 05-06-2013
资料单张 资料单张 德文 30-03-2021
产品特点 产品特点 德文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 德文 05-06-2013
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 30-03-2021
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 05-06-2013
资料单张 资料单张 希腊文 30-03-2021
产品特点 产品特点 希腊文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 05-06-2013
资料单张 资料单张 英文 30-03-2021
产品特点 产品特点 英文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 英文 05-06-2013
资料单张 资料单张 法文 30-03-2021
产品特点 产品特点 法文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 法文 05-06-2013
资料单张 资料单张 意大利文 30-03-2021
产品特点 产品特点 意大利文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 05-06-2013
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 30-03-2021
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 05-06-2013
资料单张 资料单张 立陶宛文 30-03-2021
产品特点 产品特点 立陶宛文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 05-06-2013
资料单张 资料单张 匈牙利文 30-03-2021
产品特点 产品特点 匈牙利文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 05-06-2013
资料单张 资料单张 马耳他文 30-03-2021
产品特点 产品特点 马耳他文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 05-06-2013
资料单张 资料单张 荷兰文 30-03-2021
产品特点 产品特点 荷兰文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 05-06-2013
资料单张 资料单张 波兰文 30-03-2021
产品特点 产品特点 波兰文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 05-06-2013
资料单张 资料单张 葡萄牙文 30-03-2021
产品特点 产品特点 葡萄牙文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 05-06-2013
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 30-03-2021
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 05-06-2013
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 30-03-2021
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 05-06-2013
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 30-03-2021
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 05-06-2013
资料单张 资料单张 芬兰文 30-03-2021
产品特点 产品特点 芬兰文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 05-06-2013
资料单张 资料单张 瑞典文 30-03-2021
产品特点 产品特点 瑞典文 30-03-2021
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 05-06-2013
资料单张 资料单张 挪威文 30-03-2021
产品特点 产品特点 挪威文 30-03-2021
资料单张 资料单张 冰岛文 30-03-2021
产品特点 产品特点 冰岛文 30-03-2021
资料单张 资料单张 克罗地亚文 30-03-2021
产品特点 产品特点 克罗地亚文 30-03-2021

搜索与此产品相关的警报

查看文件历史