Palladia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

toceranib

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QL01EX90

INN (Международно Name):

toceranib

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Антинеопластични средства

Терапевтични показания:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-09-23

Листовка

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-03-2021
Листовка Листовка чешки 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-03-2021
Листовка Листовка датски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-03-2021
Листовка Листовка немски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-03-2021
Листовка Листовка естонски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-03-2021
Листовка Листовка гръцки 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-03-2021
Листовка Листовка английски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-06-2013
Листовка Листовка френски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-03-2021
Листовка Листовка италиански 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-06-2013
Листовка Листовка латвийски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-06-2013
Листовка Листовка литовски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-03-2021
Листовка Листовка унгарски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-03-2021
Листовка Листовка малтийски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-06-2013
Листовка Листовка нидерландски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-06-2013
Листовка Листовка полски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-03-2021
Листовка Листовка португалски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-06-2013
Листовка Листовка румънски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-03-2021
Листовка Листовка словашки 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-03-2021
Листовка Листовка словенски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-06-2013
Листовка Листовка фински 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-03-2021
Листовка Листовка шведски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-03-2021
Листовка Листовка норвежки 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-03-2021
Листовка Листовка исландски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-03-2021
Листовка Листовка хърватски 30-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-03-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите