Palladia

Страна: Європейський Союз

мова: болгарська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

Активний інгредієнт:

toceranib

Доступна з:

Zoetis Belgium SA

Код атс:

QL01EX90

ІПН (Міжнародна Ім'я):

toceranib

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична области:

Антинеопластични средства

Терапевтичні свідчення:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Огляд продуктів:

Revision: 10

Статус Авторизація:

упълномощен

Дата Авторизація:

2009-09-23

інформаційний буклет

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет данська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 30-03-2021
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 05-06-2013
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 30-03-2021
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 05-06-2013
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 30-03-2021
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 05-06-2013
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет фінська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 30-03-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 30-03-2021

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів