Palladia

Land: Europese Unie

Taal: Bulgaars

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Download Bijsluiter (PIL)
30-03-2021
Download Productkenmerken (SPC)
30-03-2021

Werkstoffen:

toceranib

Beschikbaar vanaf:

Zoetis Belgium SA

ATC-code:

QL01EX90

INN (Algemene Internationale Benaming):

toceranib

Therapeutische categorie:

Кучета

Therapeutisch gebied:

Антинеопластични средства

therapeutische indicaties:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Product samenvatting:

Revision: 10

Autorisatie-status:

упълномощен

Autorisatie datum:

2009-09-23

Bijsluiter

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Spaans 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Deens 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Deens 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Deens 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Duits 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Duits 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Engels 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Engels 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Frans 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Frans 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Pools 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Pools 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Fins 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Fins 30-03-2021
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 30-03-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 05-06-2013
Bijsluiter Bijsluiter Noors 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Noors 30-03-2021
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 30-03-2021
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 30-03-2021
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 30-03-2021

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten