Palladia

국가: 유럽 연합

언어: 불가리아어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
30-03-2021
Download 제품 특성 요약 (SPC)
30-03-2021
Download 공공 평가 보고서 (PAR)
05-06-2013

유효 성분:

toceranib

제공처:

Zoetis Belgium SA

ATC 코드:

QL01EX90

INN (국제 이름):

toceranib

치료 그룹:

Кучета

치료 영역:

Антинеопластични средства

치료 징후:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

제품 요약:

Revision: 10

승인 상태:

упълномощен

승인 날짜:

2009-09-23

환자 정보 전단

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 덴마크어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 덴마크어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 덴마크어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 30-03-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 05-06-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 30-03-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 30-03-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 30-03-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 30-03-2021

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기