Palladia

País: União Europeia

Língua: búlgaro

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

toceranib

Disponível em:

Zoetis Belgium SA

Código ATC:

QL01EX90

DCI (Denominação Comum Internacional):

toceranib

Grupo terapêutico:

Кучета

Área terapêutica:

Антинеопластични средства

Indicações terapêuticas:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Resumo do produto:

Revision: 10

Status de autorização:

упълномощен

Data de autorização:

2009-09-23

Folheto informativo - Bula

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas espanhol 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas tcheco 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula dinamarquês 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas dinamarquês 30-03-2021
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público dinamarquês 05-06-2013
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas alemão 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas estoniano 30-03-2021
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 05-06-2013
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas grego 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas inglês 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas francês 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas italiano 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas letão 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas lituano 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas húngaro 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas maltês 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas holandês 30-03-2021
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 05-06-2013
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas polonês 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas português 30-03-2021
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 05-06-2013
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas romeno 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas eslovaco 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas esloveno 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas finlandês 30-03-2021
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 05-06-2013
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas sueco 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas norueguês 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas islandês 30-03-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 30-03-2021
Características técnicas Características técnicas croata 30-03-2021

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos