Palladia

国: 欧州連合

言語: ブルガリア語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
30-03-2021
ダウンロード 公開評価報告書 (PAR)
05-06-2013

有効成分:

toceranib

から入手可能:

Zoetis Belgium SA

ATCコード:

QL01EX90

INN(国際名):

toceranib

治療群:

Кучета

治療領域:

Антинеопластични средства

適応症:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

製品概要:

Revision: 10

認証ステータス:

упълномощен

承認日:

2009-09-23

情報リーフレット

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット デンマーク語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 デンマーク語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 デンマーク語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 英語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 30-03-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 05-06-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 30-03-2021
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 30-03-2021
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 30-03-2021
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 30-03-2021

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する