Palladia

Země: Evropská unie

Jazyk: bulharština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:

toceranib

Dostupné s:

Zoetis Belgium SA

ATC kód:

QL01EX90

INN (Mezinárodní Name):

toceranib

Terapeutické skupiny:

Кучета

Terapeutické oblasti:

Антинеопластични средства

Terapeutické indikace:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Přehled produktů:

Revision: 10

Stav Autorizace:

упълномощен

Datum autorizace:

2009-09-23

Informace pro uživatele

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele dánština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu dánština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení dánština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 30-03-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 05-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 30-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 30-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 30-03-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 30-03-2021

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů