Palladia

Страна: Европейский союз

Язык: болгарский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

toceranib

Доступна с:

Zoetis Belgium SA

код АТС:

QL01EX90

ИНН (Международная Имя):

toceranib

Терапевтическая группа:

Кучета

Терапевтические области:

Антинеопластични средства

Терапевтические показания :

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Обзор продуктов:

Revision: 10

Статус Авторизация:

упълномощен

Дата Авторизация:

2009-09-23

тонкая брошюра

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 30-03-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 05-06-2013
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 30-03-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 05-06-2013
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 30-03-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 05-06-2013
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 30-03-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 05-06-2013
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 30-03-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 05-06-2013
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 30-03-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 30-03-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 30-03-2021

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов