Palladia

Pajjiż: Unjoni Ewropea

Lingwa: Bulgaru

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

toceranib

Disponibbli minn:

Zoetis Belgium SA

Kodiċi ATC:

QL01EX90

INN (Isem Internazzjonali):

toceranib

Grupp terapewtiku:

Кучета

Żona terapewtika:

Антинеопластични средства

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 10

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

упълномощен

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2009-09-23

Fuljett ta 'informazzjoni

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Daniż 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Daniż 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 30-03-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 05-06-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 30-03-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 05-06-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 30-03-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 05-06-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 30-03-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 05-06-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 30-03-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 05-06-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 30-03-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 05-06-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 30-03-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 05-06-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 30-03-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 05-06-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 30-03-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 30-03-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 30-03-2021

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti