Palladia

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Γλώσσα: Βουλγαρικά

Πηγή: EMA (European Medicines Agency)

Αγόρασέ το τώρα

Δραστική ουσία:

toceranib

Διαθέσιμο από:

Zoetis Belgium SA

Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):

QL01EX90

INN (Διεθνής Όνομα):

toceranib

Θεραπευτική ομάδα:

Кучета

Θεραπευτική περιοχή:

Антинеопластични средства

Θεραπευτικές ενδείξεις:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Περίληψη προϊόντος:

Revision: 10

Καθεστώς αδειοδότησης:

упълномощен

Ημερομηνία της άδειας:

2009-09-23

Φύλλο οδηγιών χρήσης

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Αρχείο Π.Χ.Π.

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Έγγραφα σε άλλες γλώσσες

Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισπανικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισπανικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Τσεχικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Τσεχικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Δανικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Δανικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γερμανικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γερμανικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Εσθονικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Εσθονικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ελληνικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ελληνικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Αγγλικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Αγγλικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γαλλικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γαλλικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ιταλικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ιταλικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λετονικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λετονικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λιθουανικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λιθουανικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ουγγρικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ουγγρικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Μαλτεζικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Μαλτεζικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ολλανδικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ολλανδικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πολωνικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πολωνικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πορτογαλικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πορτογαλικά 30-03-2021
Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Πορτογαλικά 05-06-2013
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ρουμανικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ρουμανικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβακικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβακικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβενικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβενικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Φινλανδικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Φινλανδικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σουηδικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σουηδικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Νορβηγικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Νορβηγικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισλανδικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισλανδικά 30-03-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Κροατικά 30-03-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Κροατικά 30-03-2021

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων