Palladia

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: bulgară

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Descarcare Prospect (PIL)
30-03-2021

Ingredient activ:

toceranib

Disponibil de la:

Zoetis Belgium SA

Codul ATC:

QL01EX90

INN (nume internaţional):

toceranib

Grupul Terapeutică:

Кучета

Zonă Terapeutică:

Антинеопластични средства

Indicații terapeutice:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Rezumat produs:

Revision: 10

Statutul autorizaţiei:

упълномощен

Data de autorizare:

2009-09-23

Prospect

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect spaniolă 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 05-06-2013
Prospect Prospect cehă 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 05-06-2013
Prospect Prospect daneză 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului daneză 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare daneză 05-06-2013
Prospect Prospect germană 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 05-06-2013
Prospect Prospect estoniană 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 05-06-2013
Prospect Prospect greacă 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 05-06-2013
Prospect Prospect engleză 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 05-06-2013
Prospect Prospect franceză 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 05-06-2013
Prospect Prospect italiană 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 05-06-2013
Prospect Prospect letonă 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 05-06-2013
Prospect Prospect lituaniană 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 05-06-2013
Prospect Prospect maghiară 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 05-06-2013
Prospect Prospect malteză 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 05-06-2013
Prospect Prospect olandeză 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 05-06-2013
Prospect Prospect poloneză 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 05-06-2013
Prospect Prospect portugheză 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 05-06-2013
Prospect Prospect română 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 05-06-2013
Prospect Prospect slovacă 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 05-06-2013
Prospect Prospect slovenă 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 05-06-2013
Prospect Prospect finlandeză 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 05-06-2013
Prospect Prospect suedeză 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 30-03-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 05-06-2013
Prospect Prospect norvegiană 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 30-03-2021
Prospect Prospect islandeză 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 30-03-2021
Prospect Prospect croată 30-03-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 30-03-2021

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor