Palladia

Riik: Euroopa Liit

keel: bulgaaria

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Laadi alla Infovoldik (PIL)
30-03-2021
Laadi alla Toote omadused (SPC)
30-03-2021
Laadi alla Avaliku hindamisaruande (PAR)
05-06-2013

Toimeaine:

toceranib

Saadav alates:

Zoetis Belgium SA

ATC kood:

QL01EX90

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

toceranib

Terapeutiline rühm:

Кучета

Terapeutiline ala:

Антинеопластични средства

Näidustused:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Toote kokkuvõte:

Revision: 10

Volitamisolek:

упълномощен

Loa andmise kuupäev:

2009-09-23

Infovoldik

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik hispaania 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused hispaania 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik tšehhi 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused tšehhi 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik taani 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused taani 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande taani 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik saksa 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused saksa 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik eesti 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused eesti 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik kreeka 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused kreeka 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik inglise 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused inglise 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik prantsuse 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused prantsuse 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik itaalia 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused itaalia 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik läti 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused läti 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik leedu 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused leedu 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik ungari 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused ungari 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik malta 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused malta 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik hollandi 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused hollandi 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik poola 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused poola 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik portugali 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused portugali 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik rumeenia 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused rumeenia 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik slovaki 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused slovaki 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik sloveeni 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused sloveeni 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik soome 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused soome 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik rootsi 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused rootsi 30-03-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 05-06-2013
Infovoldik Infovoldik norra 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused norra 30-03-2021
Infovoldik Infovoldik islandi 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused islandi 30-03-2021
Infovoldik Infovoldik horvaadi 30-03-2021
Toote omadused Toote omadused horvaadi 30-03-2021

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu