Palladia

Krajina: Európska únia

Jazyk: bulharčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

toceranib

Dostupné z:

Zoetis Belgium SA

ATC kód:

QL01EX90

INN (Medzinárodný Name):

toceranib

Terapeutické skupiny:

Кучета

Terapeutické oblasti:

Антинеопластични средства

Terapeutické indikácie:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Prehľad produktov:

Revision: 10

Stav Autorizácia:

упълномощен

Dátum Autorizácia:

2009-09-23

Príbalový leták

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták španielčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 30-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 30-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 30-03-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov