Palladia

ประเทศ: สหภาพยุโรป

ภาษา: บัลแกเรีย

แหล่งที่มา: EMA (European Medicines Agency)

สารออกฤทธิ์:

toceranib

มีจำหน่ายจาก:

Zoetis Belgium SA

รหัส ATC:

QL01EX90

INN (ชื่อสากล):

toceranib

กลุ่มบำบัด:

Кучета

พื้นที่บำบัด:

Антинеопластични средства

ข้อบ่งชี้ในการรักษา:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

สรุปสินค้า:

Revision: 10

สถานะการอนุญาต:

упълномощен

วันที่อนุญาต:

2009-09-23

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

เอกสารเป็นภาษาอื่น

สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เดนมาร์ก 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เยอรมัน 30-03-2021
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย เอสโตเนีย 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เอสโตเนีย 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อังกฤษ 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฝรั่งเศส 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อิตาลี 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลัตเวีย 30-03-2021
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ลิทัวเนีย 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลิทัวเนีย 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฮังการี 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปแลนด์ 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปรตุเกส 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โรมาเนีย 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวัก 30-03-2021
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย สโลวีเนีย 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวีเนีย 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฟินแลนด์ 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สวีเดน 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า นอร์เวย์ 30-03-2021
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ไอซ์แลนด์ 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ไอซ์แลนด์ 30-03-2021
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย โครเอเชีย 30-03-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โครเอเชีย 30-03-2021

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ดูประวัติเอกสาร