Palladia

Država: Evropska unija

Jezik: bolgarščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Prenos Navodilo za uporabo (PIL)
30-03-2021
Prenos Lastnosti izdelka (SPC)
30-03-2021
Prenos Javno poročilo o oceni (PAR)
05-06-2013

Aktivna sestavina:

toceranib

Dostopno od:

Zoetis Belgium SA

Koda artikla:

QL01EX90

INN (mednarodno ime):

toceranib

Terapevtska skupina:

Кучета

Terapevtsko območje:

Антинеопластични средства

Terapevtske indikacije:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Povzetek izdelek:

Revision: 10

Status dovoljenje:

упълномощен

Datum dovoljenje:

2009-09-23

Navodilo za uporabo

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo danščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka danščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni danščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 30-03-2021
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 05-06-2013
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 30-03-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 30-03-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 30-03-2021
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 30-03-2021

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov