Palladia

Land: Europäische Union

Sprache: Bulgarisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

toceranib

Verfügbar ab:

Zoetis Belgium SA

ATC-Code:

QL01EX90

INN (Internationale Bezeichnung):

toceranib

Therapiegruppe:

Кучета

Therapiebereich:

Антинеопластични средства

Anwendungsgebiete:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Produktbesonderheiten:

Revision: 10

Berechtigungsstatus:

упълномощен

Berechtigungsdatum:

2009-09-23

Gebrauchsinformation

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Spanisch 30-03-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Dänisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Dänisch 30-03-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Deutsch 30-03-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Estnisch 30-03-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Griechisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Englisch 30-03-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Französisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Italienisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Lettisch 30-03-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Litauisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Polnisch 30-03-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Finnisch 30-03-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 30-03-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 05-06-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 30-03-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Isländisch 30-03-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 30-03-2021
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 30-03-2021

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen