Palladia

Land: Den Europæiske Union

Sprog: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
30-03-2021
Hent Produktets egenskaber (SPC)
30-03-2021

Aktiv bestanddel:

toceranib

Tilgængelig fra:

Zoetis Belgium SA

ATC-kode:

QL01EX90

INN (International Name):

toceranib

Terapeutisk gruppe:

Кучета

Terapeutisk område:

Антинеопластични средства

Terapeutiske indikationer:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Produkt oversigt:

Revision: 10

Autorisation status:

упълномощен

Autorisation dato:

2009-09-23

Indlægsseddel

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel dansk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber dansk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport dansk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 30-03-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 30-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 05-06-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 30-03-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 30-03-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 30-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 30-03-2021

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik