Palladia

Kraj: Unia Europejska

Język: bułgarski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

toceranib

Dostępny od:

Zoetis Belgium SA

Kod ATC:

QL01EX90

INN (International Nazwa):

toceranib

Grupa terapeutyczna:

Кучета

Dziedzina terapeutyczna:

Антинеопластични средства

Wskazania:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Podsumowanie produktu:

Revision: 10

Status autoryzacji:

упълномощен

Data autoryzacji:

2009-09-23

Ulotka dla pacjenta

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 30-03-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 30-03-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 30-03-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 30-03-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 30-03-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 30-03-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 30-03-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 05-06-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 30-03-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 30-03-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 30-03-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 30-03-2021

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów