Palladia

Land: Den europeiske union

Språk: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Last ned Preparatomtale (SPC)
30-03-2021

Aktiv ingrediens:

toceranib

Tilgjengelig fra:

Zoetis Belgium SA

ATC-kode:

QL01EX90

INN (International Name):

toceranib

Terapeutisk gruppe:

Кучета

Terapeutisk område:

Антинеопластични средства

Indikasjoner:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Produkt oppsummering:

Revision: 10

Autorisasjon status:

упълномощен

Autorisasjon dato:

2009-09-23

Informasjon til brukeren

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Les hele dokumentet
                
              

Preparatomtale

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Les hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre språk

Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren spansk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale spansk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport spansk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tsjekkisk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale tsjekkisk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tsjekkisk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren dansk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale dansk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport dansk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tysk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale tysk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tysk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren estisk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale estisk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport estisk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren gresk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale gresk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport gresk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren engelsk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale engelsk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport engelsk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren fransk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale fransk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport fransk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren italiensk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale italiensk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport italiensk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren latvisk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale latvisk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport latvisk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren litauisk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale litauisk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport litauisk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren ungarsk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale ungarsk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport ungarsk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren maltesisk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale maltesisk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport maltesisk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren nederlandsk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale nederlandsk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport nederlandsk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren polsk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale polsk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport polsk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren portugisisk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale portugisisk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport portugisisk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren rumensk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale rumensk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport rumensk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovakisk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale slovakisk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovakisk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovensk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale slovensk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovensk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren finsk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale finsk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport finsk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren svensk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale svensk 30-03-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport svensk 05-06-2013
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren norsk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale norsk 30-03-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren islandsk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale islandsk 30-03-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren kroatisk 30-03-2021
Preparatomtale Preparatomtale kroatisk 30-03-2021

Søk varsler relatert til dette produktet

Vis dokumenthistorikk