Palladia

Country: European Union

Language: Bulgarian

Source: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:

toceranib

Available from:

Zoetis Belgium SA

ATC code:

QL01EX90

INN (International Name):

toceranib

Therapeutic group:

Кучета

Therapeutic area:

Антинеопластични средства

Therapeutic indications:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Product summary:

Revision: 10

Authorization status:

упълномощен

Authorization date:

2009-09-23

Patient Information leaflet

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet Spanish 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Spanish 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Czech 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Czech 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Danish 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Danish 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report German 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Estonian 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Estonian 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Greek 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Greek 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet English 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report English 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report French 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Italian 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Italian 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Latvian 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Latvian 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Lithuanian 30-03-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Lithuanian 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Lithuanian 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Hungarian 30-03-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Hungarian 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Hungarian 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Maltese 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Maltese 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Dutch 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Dutch 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Polish 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Polish 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Portuguese 30-03-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Portuguese 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Portuguese 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Romanian 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Romanian 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovak 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovak 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovenian 30-03-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Slovenian 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovenian 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Finnish 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Finnish 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Swedish 30-03-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Swedish 05-06-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 30-03-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Norwegian 30-03-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Icelandic 30-03-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Icelandic 30-03-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Croatian 30-03-2021

Search alerts related to this product

View documents history