Protaphane

ประเทศ: สหภาพยุโรป

ภาษา: เดนมาร์ก

แหล่งที่มา: EMA (European Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

Insulin human

มีจำหน่ายจาก:

Novo Nordisk A/S

รหัส ATC:

A10AC01

INN (ชื่อสากล):

insulin human (rDNA)

กลุ่มบำบัด:

Narkotika anvendt i diabetes

พื้นที่บำบัด:

Diabetes Mellitus

ข้อบ่งชี้ในการรักษา:

Behandling af diabetes mellitus.

สรุปสินค้า:

Revision: 18

สถานะการอนุญาต:

autoriseret

วันที่อนุญาต:

2002-10-07

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

เอกสารเป็นภาษาอื่น

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย บัลแกเรีย 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า บัลแกเรีย 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เยอรมัน 27-10-2020
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย เอสโตเนีย 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เอสโตเนีย 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อังกฤษ 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฝรั่งเศส 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อิตาลี 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลัตเวีย 27-10-2020
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ลิทัวเนีย 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลิทัวเนีย 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฮังการี 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปแลนด์ 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปรตุเกส 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โรมาเนีย 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวัก 27-10-2020
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย สโลวีเนีย 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวีเนีย 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฟินแลนด์ 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สวีเดน 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า นอร์เวย์ 27-10-2020
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ไอซ์แลนด์ 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ไอซ์แลนด์ 27-10-2020
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย โครเอเชีย 27-10-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โครเอเชีย 27-10-2020

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ดูประวัติเอกสาร