Protaphane

Nazione: Unione Europea

Lingua: danese

Fonte: EMA (European Medicines Agency)

Compra

Foglio illustrativo Foglio illustrativo (PIL)
27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica (SPC)
27-10-2020

Principio attivo:

Insulin human

Commercializzato da:

Novo Nordisk A/S

Codice ATC:

A10AC01

INN (Nome Internazionale):

insulin human (rDNA)

Gruppo terapeutico:

Narkotika anvendt i diabetes

Area terapeutica:

Diabetes Mellitus

Indicazioni terapeutiche:

Behandling af diabetes mellitus.

Dettagli prodotto:

Revision: 18

Stato dell'autorizzazione:

autoriseret

Data dell'autorizzazione:

2002-10-07

Foglio illustrativo

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Leggi il documento completo
                
              

Scheda tecnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Foglio illustrativo Foglio illustrativo bulgaro 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica bulgaro 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo spagnolo 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica spagnolo 27-10-2020
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione spagnolo 23-09-2014
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ceco 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica ceco 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo tedesco 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica tedesco 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo estone 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica estone 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo greco 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica greco 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo inglese 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica inglese 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo francese 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica francese 27-10-2020
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione francese 23-09-2014
Foglio illustrativo Foglio illustrativo italiano 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica italiano 27-10-2020
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione italiano 23-09-2014
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lettone 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica lettone 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lituano 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica lituano 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ungherese 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica ungherese 27-10-2020
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione ungherese 23-09-2014
Foglio illustrativo Foglio illustrativo maltese 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica maltese 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo olandese 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica olandese 27-10-2020
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione olandese 23-09-2014
Foglio illustrativo Foglio illustrativo polacco 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica polacco 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo portoghese 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica portoghese 27-10-2020
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione portoghese 23-09-2014
Foglio illustrativo Foglio illustrativo rumeno 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica rumeno 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo slovacco 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica slovacco 27-10-2020
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione slovacco 23-09-2014
Foglio illustrativo Foglio illustrativo sloveno 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica sloveno 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo finlandese 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica finlandese 27-10-2020
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione finlandese 23-09-2014
Foglio illustrativo Foglio illustrativo svedese 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica svedese 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo norvegese 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica norvegese 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo islandese 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica islandese 27-10-2020
Foglio illustrativo Foglio illustrativo croato 27-10-2020
Scheda tecnica Scheda tecnica croato 27-10-2020

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti