Protaphane

Država: Evropska unija

Jezik: danščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni (PAR)
23-09-2014

Aktivna sestavina:

Insulin human

Dostopno od:

Novo Nordisk A/S

Koda artikla:

A10AC01

INN (mednarodno ime):

insulin human (rDNA)

Terapevtska skupina:

Narkotika anvendt i diabetes

Terapevtsko območje:

Diabetes Mellitus

Terapevtske indikacije:

Behandling af diabetes mellitus.

Povzetek izdelek:

Revision: 18

Status dovoljenje:

autoriseret

Datum dovoljenje:

2002-10-07

Navodilo za uporabo

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo bolgarščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka bolgarščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni bolgarščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 27-10-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 23-09-2014
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 27-10-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 27-10-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 27-10-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 27-10-2020

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov