Protaphane

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: daneză

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Prospect Prospect (PIL)
27-10-2020

Ingredient activ:

Insulin human

Disponibil de la:

Novo Nordisk A/S

Codul ATC:

A10AC01

INN (nume internaţional):

insulin human (rDNA)

Grupul Terapeutică:

Narkotika anvendt i diabetes

Zonă Terapeutică:

Diabetes Mellitus

Indicații terapeutice:

Behandling af diabetes mellitus.

Rezumat produs:

Revision: 18

Statutul autorizaţiei:

autoriseret

Data de autorizare:

2002-10-07

Prospect

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect bulgară 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului bulgară 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare bulgară 23-09-2014
Prospect Prospect spaniolă 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 23-09-2014
Prospect Prospect cehă 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 23-09-2014
Prospect Prospect germană 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 23-09-2014
Prospect Prospect estoniană 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 23-09-2014
Prospect Prospect greacă 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 23-09-2014
Prospect Prospect engleză 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 23-09-2014
Prospect Prospect franceză 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 23-09-2014
Prospect Prospect italiană 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 23-09-2014
Prospect Prospect letonă 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 23-09-2014
Prospect Prospect lituaniană 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 23-09-2014
Prospect Prospect maghiară 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 23-09-2014
Prospect Prospect malteză 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 23-09-2014
Prospect Prospect olandeză 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 23-09-2014
Prospect Prospect poloneză 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 23-09-2014
Prospect Prospect portugheză 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 23-09-2014
Prospect Prospect română 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 23-09-2014
Prospect Prospect slovacă 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 23-09-2014
Prospect Prospect slovenă 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 23-09-2014
Prospect Prospect finlandeză 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 23-09-2014
Prospect Prospect suedeză 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 27-10-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 23-09-2014
Prospect Prospect norvegiană 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 27-10-2020
Prospect Prospect islandeză 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 27-10-2020
Prospect Prospect croată 27-10-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 27-10-2020

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor