Protaphane

País: União Europeia

Língua: dinamarquês

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

Insulin human

Disponível em:

Novo Nordisk A/S

Código ATC:

A10AC01

DCI (Denominação Comum Internacional):

insulin human (rDNA)

Grupo terapêutico:

Narkotika anvendt i diabetes

Área terapêutica:

Diabetes Mellitus

Indicações terapêuticas:

Behandling af diabetes mellitus.

Resumo do produto:

Revision: 18

Status de autorização:

autoriseret

Data de autorização:

2002-10-07

Folheto informativo - Bula

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula búlgaro 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas búlgaro 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas espanhol 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas tcheco 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas alemão 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas estoniano 27-10-2020
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 23-09-2014
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas grego 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas inglês 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas francês 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas italiano 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas letão 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas lituano 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas húngaro 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas maltês 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas holandês 27-10-2020
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 23-09-2014
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas polonês 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas português 27-10-2020
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 23-09-2014
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas romeno 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas eslovaco 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas esloveno 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas finlandês 27-10-2020
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 23-09-2014
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas sueco 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas norueguês 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas islandês 27-10-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 27-10-2020
Características técnicas Características técnicas croata 27-10-2020

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos