Protaphane

מדינה: האיחוד האירופי

שפה: דנית

מקור: EMA (European Medicines Agency)

קנה את זה

מרכיב פעיל:

Insulin human

זמין מ:

Novo Nordisk A/S

קוד ATC:

A10AC01

INN (שם בינלאומי):

insulin human (rDNA)

קבוצה תרפויטית:

Narkotika anvendt i diabetes

איזור תרפויטי:

Diabetes Mellitus

סממני תרפויטית:

Behandling af diabetes mellitus.

leaflet_short:

Revision: 18

מצב אישור:

autoriseret

תאריך אישור:

2002-10-07

עלון מידע

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מאפייני מוצר

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע בולגרית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר בולגרית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה בולגרית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע ספרדית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ספרדית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ספרדית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע צ׳כית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צ׳כית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צ׳כית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע גרמנית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר גרמנית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה גרמנית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע אסטונית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אסטונית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אסטונית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע יוונית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר יוונית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה יוונית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע אנגלית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אנגלית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אנגלית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע צרפתית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צרפתית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צרפתית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע איטלקית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איטלקית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איטלקית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע לטבית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר לטבית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה לטבית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע ליטאית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ליטאית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ליטאית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע הונגרית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הונגרית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הונגרית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע מלטית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר מלטית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה מלטית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע הולנדית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הולנדית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הולנדית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע פולנית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פולנית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פולנית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע פורטוגלית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פורטוגלית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פורטוגלית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע רומנית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר רומנית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה רומנית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע סלובקית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובקית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובקית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע סלובנית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובנית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובנית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע פינית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פינית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פינית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע שוודית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר שוודית 27-10-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה שוודית 23-09-2014
עלון מידע עלון מידע נורבגית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר נורבגית 27-10-2020
עלון מידע עלון מידע איסלנדית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איסלנדית 27-10-2020
עלון מידע עלון מידע קרואטית 27-10-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר קרואטית 27-10-2020

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים