Protaphane

Land: Europäische Union

Sprache: Dänisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

Insulin human

Verfügbar ab:

Novo Nordisk A/S

ATC-Code:

A10AC01

INN (Internationale Bezeichnung):

insulin human (rDNA)

Therapiegruppe:

Narkotika anvendt i diabetes

Therapiebereich:

Diabetes Mellitus

Anwendungsgebiete:

Behandling af diabetes mellitus.

Produktbesonderheiten:

Revision: 18

Berechtigungsstatus:

autoriseret

Berechtigungsdatum:

2002-10-07

Gebrauchsinformation

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Bulgarisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Bulgarisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Bulgarisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Spanisch 27-10-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Deutsch 27-10-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Estnisch 27-10-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Griechisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Englisch 27-10-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Französisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Italienisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Lettisch 27-10-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Litauisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Polnisch 27-10-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Finnisch 27-10-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 27-10-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 23-09-2014
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 27-10-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Isländisch 27-10-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 27-10-2020
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 27-10-2020

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen