Protaphane

Ország: Európai Unió

Nyelv: dán

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

Insulin human

Beszerezhető a:

Novo Nordisk A/S

ATC-kód:

A10AC01

INN (nemzetközi neve):

insulin human (rDNA)

Terápiás csoport:

Narkotika anvendt i diabetes

Terápiás terület:

Diabetes Mellitus

Terápiás javallatok:

Behandling af diabetes mellitus.

Termék összefoglaló:

Revision: 18

Engedélyezési státusz:

autoriseret

Engedély dátuma:

2002-10-07

Betegtájékoztató

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató bolgár 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők bolgár 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők német 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 27-10-2020
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 23-09-2014
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők román 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 27-10-2020
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 23-09-2014
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 27-10-2020
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 23-09-2014
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 27-10-2020
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 27-10-2020
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 27-10-2020

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése