Protaphane

Riik: Euroopa Liit

keel: taani

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Infovoldik Infovoldik (PIL)
27-10-2020
Toote omadused Toote omadused (SPC)
27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)
23-09-2014

Toimeaine:

Insulin human

Saadav alates:

Novo Nordisk A/S

ATC kood:

A10AC01

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

insulin human (rDNA)

Terapeutiline rühm:

Narkotika anvendt i diabetes

Terapeutiline ala:

Diabetes Mellitus

Näidustused:

Behandling af diabetes mellitus.

Toote kokkuvõte:

Revision: 18

Volitamisolek:

autoriseret

Loa andmise kuupäev:

2002-10-07

Infovoldik

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik bulgaaria 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused bulgaaria 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande bulgaaria 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik hispaania 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused hispaania 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik tšehhi 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused tšehhi 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik saksa 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused saksa 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik eesti 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused eesti 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik kreeka 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused kreeka 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik inglise 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused inglise 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik prantsuse 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused prantsuse 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik itaalia 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused itaalia 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik läti 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused läti 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik leedu 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused leedu 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik ungari 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused ungari 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik malta 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused malta 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik hollandi 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused hollandi 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik poola 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused poola 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik portugali 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused portugali 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik rumeenia 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused rumeenia 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik slovaki 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused slovaki 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik sloveeni 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused sloveeni 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik soome 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused soome 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik rootsi 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused rootsi 27-10-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 23-09-2014
Infovoldik Infovoldik norra 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused norra 27-10-2020
Infovoldik Infovoldik islandi 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused islandi 27-10-2020
Infovoldik Infovoldik horvaadi 27-10-2020
Toote omadused Toote omadused horvaadi 27-10-2020

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu