Protaphane

Država: Europska Unija

Jezik: danski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
27-10-2020

Aktivni sastojci:

Insulin human

Dostupno od:

Novo Nordisk A/S

ATC koda:

A10AC01

INN (International ime):

insulin human (rDNA)

Terapijska grupa:

Narkotika anvendt i diabetes

Područje terapije:

Diabetes Mellitus

Terapijske indikacije:

Behandling af diabetes mellitus.

Proizvod sažetak:

Revision: 18

Status autorizacije:

autoriseret

Datum autorizacije:

2002-10-07

Uputa o lijeku

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku bugarski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka bugarski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog bugarski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 27-10-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 23-09-2014
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 27-10-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 27-10-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 27-10-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 27-10-2020

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata