Protaphane

Quốc gia: Liên Minh Châu Âu

Ngôn ngữ: Tiếng Đan Mạch

Nguồn: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Insulin human

Sẵn có từ:

Novo Nordisk A/S

Mã ATC:

A10AC01

INN (Tên quốc tế):

insulin human (rDNA)

Nhóm trị liệu:

Narkotika anvendt i diabetes

Khu trị liệu:

Diabetes Mellitus

Chỉ dẫn điều trị:

Behandling af diabetes mellitus.

Tóm tắt sản phẩm:

Revision: 18

Tình trạng ủy quyền:

autoriseret

Ngày ủy quyền:

2002-10-07

Tờ rơi thông tin

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Đặc tính sản phẩm

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Bulgaria 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Bulgaria 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Bulgaria 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Tây Ban Nha 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Tây Ban Nha 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Tây Ban Nha 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Séc 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Séc 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Séc 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Đức 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Đức 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Đức 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Estonia 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Estonia 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Estonia 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Hy Lạp 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Hy Lạp 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Hy Lạp 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Anh 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Anh 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Anh 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Pháp 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Pháp 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Pháp 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Ý 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Ý 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Ý 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Latvia 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Latvia 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Latvia 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Lít-va 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Lít-va 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Lít-va 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Hungary 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Hungary 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Hungary 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Malt 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Malt 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Malt 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Hà Lan 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Hà Lan 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Hà Lan 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Ba Lan 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Ba Lan 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Ba Lan 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Bồ Đào Nha 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Bồ Đào Nha 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Bồ Đào Nha 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Romania 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Romania 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Romania 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Slovak 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Slovak 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Slovak 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Slovenia 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Slovenia 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Slovenia 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Phần Lan 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Phần Lan 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Phần Lan 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Thụy Điển 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Thụy Điển 27-10-2020
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Thụy Điển 23-09-2014
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Na Uy 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Na Uy 27-10-2020
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Iceland 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Iceland 27-10-2020
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Croatia 27-10-2020
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Croatia 27-10-2020

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu