Protaphane

국가: 유럽 연합

언어: 덴마크어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
27-10-2020
Download 제품 특성 요약 (SPC)
27-10-2020
Download 공공 평가 보고서 (PAR)
23-09-2014

유효 성분:

Insulin human

제공처:

Novo Nordisk A/S

ATC 코드:

A10AC01

INN (International Name):

insulin human (rDNA)

치료 그룹:

Narkotika anvendt i diabetes

치료 영역:

Diabetes Mellitus

치료 징후:

Behandling af diabetes mellitus.

제품 요약:

Revision: 18

승인 상태:

autoriseret

승인 날짜:

2002-10-07

환자 정보 전단

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 불가리아어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 불가리아어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 불가리아어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 27-10-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 23-09-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 27-10-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 27-10-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 27-10-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 27-10-2020

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기