Protaphane

Country: Unjoni Ewropea

Lingwa: Daniż

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

Insulin human

Disponibbli minn:

Novo Nordisk A/S

Kodiċi ATC:

A10AC01

INN (Isem Internazzjonali):

insulin human (rDNA)

Grupp terapewtiku:

Narkotika anvendt i diabetes

Żona terapewtika:

Diabetes Mellitus

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Behandling af diabetes mellitus.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 18

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

autoriseret

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2002-10-07

Fuljett ta 'informazzjoni

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Bulgaru 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Bulgaru 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 27-10-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 23-09-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 27-10-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 23-09-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 27-10-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 23-09-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 27-10-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 23-09-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 27-10-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 23-09-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 27-10-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 23-09-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 27-10-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 23-09-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 27-10-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 23-09-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 27-10-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 27-10-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 27-10-2020

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti