Protaphane

Maa: Euroopan unioni

Kieli: tanska

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
27-10-2020
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
27-10-2020

Aktiivinen ainesosa:

Insulin human

Saatavilla:

Novo Nordisk A/S

ATC-koodi:

A10AC01

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

insulin human (rDNA)

Terapeuttinen ryhmä:

Narkotika anvendt i diabetes

Terapeuttinen alue:

Diabetes Mellitus

Käyttöaiheet:

Behandling af diabetes mellitus.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 18

Valtuutuksen tilan:

autoriseret

Valtuutus päivämäärä:

2002-10-07

Pakkausseloste

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 27-10-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 23-09-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 27-10-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 23-09-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 27-10-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 23-09-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 27-10-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 23-09-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 27-10-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 23-09-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 27-10-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 23-09-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 27-10-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 27-10-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 27-10-2020

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia