Protaphane

Krajina: Európska únia

Jazyk: dánčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Insulin human

Dostupné z:

Novo Nordisk A/S

ATC kód:

A10AC01

INN (Medzinárodný Name):

insulin human (rDNA)

Terapeutické skupiny:

Narkotika anvendt i diabetes

Terapeutické oblasti:

Diabetes Mellitus

Terapeutické indikácie:

Behandling af diabetes mellitus.

Prehľad produktov:

Revision: 18

Stav Autorizácia:

autoriseret

Dátum Autorizácia:

2002-10-07

Príbalový leták

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták čeština 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták poľština 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 27-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 23-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 27-10-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 27-10-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 27-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 27-10-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov