Protaphane

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Dansk

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Selebaran informasi Selebaran informasi (PIL)
27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk (SPC)
27-10-2020

Bahan aktif:

Insulin human

Tersedia dari:

Novo Nordisk A/S

Kode ATC:

A10AC01

INN (Nama Internasional):

insulin human (rDNA)

Kelompok Terapi:

Narkotika anvendt i diabetes

Area terapi:

Diabetes Mellitus

Indikasi Terapi:

Behandling af diabetes mellitus.

Ringkasan produk:

Revision: 18

Status otorisasi:

autoriseret

Tanggal Otorisasi:

2002-10-07

Selebaran informasi

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Bulgar 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Bulgar 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Bulgar 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 27-10-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 23-09-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 27-10-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 27-10-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 27-10-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 27-10-2020

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen