Protaphane

国: 欧州連合

言語: デンマーク語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 (PAR)
23-09-2014

有効成分:

Insulin human

から入手可能:

Novo Nordisk A/S

ATCコード:

A10AC01

INN(国際名):

insulin human (rDNA)

治療群:

Narkotika anvendt i diabetes

治療領域:

Diabetes Mellitus

適応症:

Behandling af diabetes mellitus.

製品概要:

Revision: 18

認証ステータス:

autoriseret

承認日:

2002-10-07

情報リーフレット

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット ブルガリア語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 ブルガリア語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ブルガリア語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 英語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 27-10-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 23-09-2014
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 27-10-2020
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 27-10-2020
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 27-10-2020
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 27-10-2020

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する