Protaphane

Land: Europese Unie

Taal: Deens

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Bijsluiter Bijsluiter (PIL)
27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken (SPC)
27-10-2020

Werkstoffen:

Insulin human

Beschikbaar vanaf:

Novo Nordisk A/S

ATC-code:

A10AC01

INN (Algemene Internationale Benaming):

insulin human (rDNA)

Therapeutische categorie:

Narkotika anvendt i diabetes

Therapeutisch gebied:

Diabetes Mellitus

therapeutische indicaties:

Behandling af diabetes mellitus.

Product samenvatting:

Revision: 18

Autorisatie-status:

autoriseret

Autorisatie datum:

2002-10-07

Bijsluiter

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Bulgaars 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Bulgaars 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Bulgaars 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Spaans 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Duits 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Duits 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Engels 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Engels 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Frans 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Frans 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Pools 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Pools 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Fins 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Fins 27-10-2020
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 27-10-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 23-09-2014
Bijsluiter Bijsluiter Noors 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Noors 27-10-2020
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 27-10-2020
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 27-10-2020
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 27-10-2020

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten