Protaphane

Kraj: Unia Europejska

Język: duński

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

Insulin human

Dostępny od:

Novo Nordisk A/S

Kod ATC:

A10AC01

INN (International Nazwa):

insulin human (rDNA)

Grupa terapeutyczna:

Narkotika anvendt i diabetes

Dziedzina terapeutyczna:

Diabetes Mellitus

Wskazania:

Behandling af diabetes mellitus.

Podsumowanie produktu:

Revision: 18

Status autoryzacji:

autoriseret

Data autoryzacji:

2002-10-07

Ulotka dla pacjenta

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta bułgarski 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu bułgarski 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego bułgarski 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 27-10-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 27-10-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 27-10-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 27-10-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 27-10-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 27-10-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 23-09-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 27-10-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 27-10-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 27-10-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 27-10-2020

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów