Protaphane

Country: Եվրոպական Միություն

language: դանիերեն

source: EMA (European Medicines Agency)

buyitnow

PIL PIL (PIL)
27-10-2020
SPC SPC (SPC)
27-10-2020
PAR PAR (PAR)
23-09-2014

active_ingredient:

Insulin human

MAH:

Novo Nordisk A/S

ATC_code:

A10AC01

INN:

insulin human (rDNA)

therapeutic_group:

Narkotika anvendt i diabetes

therapeutic_area:

Diabetes Mellitus

therapeutic_indication:

Behandling af diabetes mellitus.

leaflet_short:

Revision: 18

authorization_status:

autoriseret

authorization_date:

2002-10-07

PIL

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                read_full_document
                
              

SPC

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

PIL PIL բուլղարերեն 27-10-2020
SPC SPC բուլղարերեն 27-10-2020
PAR PAR բուլղարերեն 23-09-2014
PIL PIL իսպաներեն 27-10-2020
SPC SPC իսպաներեն 27-10-2020
PAR PAR իսպաներեն 23-09-2014
PIL PIL չեխերեն 27-10-2020
SPC SPC չեխերեն 27-10-2020
PAR PAR չեխերեն 23-09-2014
PIL PIL գերմաներեն 27-10-2020
SPC SPC գերմաներեն 27-10-2020
PAR PAR գերմաներեն 23-09-2014
PIL PIL էստոներեն 27-10-2020
SPC SPC էստոներեն 27-10-2020
PAR PAR էստոներեն 23-09-2014
PIL PIL հունարեն 27-10-2020
SPC SPC հունարեն 27-10-2020
PAR PAR հունարեն 23-09-2014
PIL PIL անգլերեն 27-10-2020
SPC SPC անգլերեն 27-10-2020
PAR PAR անգլերեն 23-09-2014
PIL PIL ֆրանսերեն 27-10-2020
SPC SPC ֆրանսերեն 27-10-2020
PAR PAR ֆրանսերեն 23-09-2014
PIL PIL իտալերեն 27-10-2020
SPC SPC իտալերեն 27-10-2020
PAR PAR իտալերեն 23-09-2014
PIL PIL լատվիերեն 27-10-2020
SPC SPC լատվիերեն 27-10-2020
PAR PAR լատվիերեն 23-09-2014
PIL PIL լիտվերեն 27-10-2020
SPC SPC լիտվերեն 27-10-2020
PAR PAR լիտվերեն 23-09-2014
PIL PIL հունգարերեն 27-10-2020
SPC SPC հունգարերեն 27-10-2020
PAR PAR հունգարերեն 23-09-2014
PIL PIL մալթերեն 27-10-2020
SPC SPC մալթերեն 27-10-2020
PAR PAR մալթերեն 23-09-2014
PIL PIL հոլանդերեն 27-10-2020
SPC SPC հոլանդերեն 27-10-2020
PAR PAR հոլանդերեն 23-09-2014
PIL PIL լեհերեն 27-10-2020
SPC SPC լեհերեն 27-10-2020
PAR PAR լեհերեն 23-09-2014
PIL PIL պորտուգալերեն 27-10-2020
SPC SPC պորտուգալերեն 27-10-2020
PAR PAR պորտուգալերեն 23-09-2014
PIL PIL ռումիներեն 27-10-2020
SPC SPC ռումիներեն 27-10-2020
PAR PAR ռումիներեն 23-09-2014
PIL PIL սլովակերեն 27-10-2020
SPC SPC սլովակերեն 27-10-2020
PAR PAR սլովակերեն 23-09-2014
PIL PIL սլովեներեն 27-10-2020
SPC SPC սլովեներեն 27-10-2020
PAR PAR սլովեներեն 23-09-2014
PIL PIL ֆիններեն 27-10-2020
SPC SPC ֆիններեն 27-10-2020
PAR PAR ֆիններեն 23-09-2014
PIL PIL շվեդերեն 27-10-2020
SPC SPC շվեդերեն 27-10-2020
PAR PAR շվեդերեն 23-09-2014
PIL PIL Նորվեգերեն 27-10-2020
SPC SPC Նորվեգերեն 27-10-2020
PIL PIL իսլանդերեն 27-10-2020
SPC SPC իսլանդերեն 27-10-2020
PIL PIL խորվաթերեն 27-10-2020
SPC SPC խորվաթերեն 27-10-2020

view_documents_history