Protaphane

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Danca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

Insulin human

Mevcut itibaren:

Novo Nordisk A/S

ATC kodu:

A10AC01

INN (International Adı):

insulin human (rDNA)

Terapötik grubu:

Narkotika anvendt i diabetes

Terapötik alanı:

Diabetes Mellitus

Terapötik endikasyonlar:

Behandling af diabetes mellitus.

Ürün özeti:

Revision: 18

Yetkilendirme durumu:

autoriseret

Yetkilendirme tarihi:

2002-10-07

Bilgilendirme broşürü

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Bulgarca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Bulgarca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Bulgarca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 27-10-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 23-09-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 27-10-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 27-10-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 27-10-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 27-10-2020

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin