Protaphane

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: danų

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Veiklioji medžiaga:

Insulin human

Prieinama:

Novo Nordisk A/S

ATC kodas:

A10AC01

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

insulin human (rDNA)

Farmakoterapinė grupė:

Narkotika anvendt i diabetes

Gydymo sritis:

Diabetes Mellitus

Terapinės indikacijos:

Behandling af diabetes mellitus.

Produkto santrauka:

Revision: 18

Autorizacija statusas:

autoriseret

Leidimo data:

2002-10-07

Pakuotės lapelis

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės čekų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 27-10-2020
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 23-09-2014
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės estų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės graikų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės anglų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 27-10-2020
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 23-09-2014
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės italų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės latvių 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lietuvių 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės lietuvių 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 27-10-2020
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 23-09-2014
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės olandų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 27-10-2020
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 23-09-2014
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės suomių 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės švedų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės islandų 27-10-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 27-10-2020
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 27-10-2020

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją