Protaphane

País: Unión Europea

Idioma: danés

Fuente: EMA (European Medicines Agency)

Cómpralo ahora

Ingredientes activos:

Insulin human

Disponible desde:

Novo Nordisk A/S

Código ATC:

A10AC01

Designación común internacional (DCI):

insulin human (rDNA)

Grupo terapéutico:

Narkotika anvendt i diabetes

Área terapéutica:

Diabetes Mellitus

indicaciones terapéuticas:

Behandling af diabetes mellitus.

Resumen del producto:

Revision: 18

Estado de Autorización:

autoriseret

Fecha de autorización:

2002-10-07

Información para el usuario

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Leer el documento completo
                
              

Ficha técnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Información para el usuario Información para el usuario búlgaro 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica búlgaro 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública búlgaro 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario español 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica español 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública español 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario checo 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica checo 27-10-2020
Información para el usuario Información para el usuario alemán 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica alemán 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública alemán 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario estonio 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica estonio 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública estonio 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario griego 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica griego 27-10-2020
Información para el usuario Información para el usuario inglés 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica inglés 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública inglés 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario francés 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica francés 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública francés 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario italiano 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica italiano 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública italiano 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario letón 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica letón 27-10-2020
Información para el usuario Información para el usuario lituano 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica lituano 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública lituano 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario húngaro 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica húngaro 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública húngaro 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario maltés 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica maltés 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública maltés 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario neerlandés 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica neerlandés 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública neerlandés 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario polaco 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica polaco 27-10-2020
Información para el usuario Información para el usuario portugués 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica portugués 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública portugués 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario rumano 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica rumano 27-10-2020
Información para el usuario Información para el usuario eslovaco 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica eslovaco 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública eslovaco 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario esloveno 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica esloveno 27-10-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública esloveno 23-09-2014
Información para el usuario Información para el usuario finés 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica finés 27-10-2020
Información para el usuario Información para el usuario sueco 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica sueco 27-10-2020
Información para el usuario Información para el usuario noruego 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica noruego 27-10-2020
Información para el usuario Información para el usuario islandés 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica islandés 27-10-2020
Información para el usuario Información para el usuario croata 27-10-2020
Ficha técnica Ficha técnica croata 27-10-2020

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos