Protaphane

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Γλώσσα: Δανικά

Πηγή: EMA (European Medicines Agency)

Αγόρασέ το τώρα

Δραστική ουσία:

Insulin human

Διαθέσιμο από:

Novo Nordisk A/S

Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):

A10AC01

INN (Διεθνής Όνομα):

insulin human (rDNA)

Θεραπευτική ομάδα:

Narkotika anvendt i diabetes

Θεραπευτική περιοχή:

Diabetes Mellitus

Θεραπευτικές ενδείξεις:

Behandling af diabetes mellitus.

Περίληψη προϊόντος:

Revision: 18

Καθεστώς αδειοδότησης:

autoriseret

Ημερομηνία της άδειας:

2002-10-07

Φύλλο οδηγιών χρήσης

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Αρχείο Π.Χ.Π.

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Έγγραφα σε άλλες γλώσσες

Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Βουλγαρικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Βουλγαρικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισπανικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισπανικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Τσεχικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Τσεχικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γερμανικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γερμανικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Εσθονικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Εσθονικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ελληνικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ελληνικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Αγγλικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Αγγλικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γαλλικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γαλλικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ιταλικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ιταλικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λετονικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λετονικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λιθουανικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λιθουανικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ουγγρικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ουγγρικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Μαλτεζικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Μαλτεζικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ολλανδικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ολλανδικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πολωνικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πολωνικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πορτογαλικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πορτογαλικά 27-10-2020
Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Πορτογαλικά 23-09-2014
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ρουμανικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ρουμανικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβακικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβακικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβενικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβενικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Φινλανδικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Φινλανδικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σουηδικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σουηδικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Νορβηγικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Νορβηγικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισλανδικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισλανδικά 27-10-2020
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Κροατικά 27-10-2020
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Κροατικά 27-10-2020

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων