Protaphane

Pays: Union européenne

Langue: danois

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

Insulin human

Disponible depuis:

Novo Nordisk A/S

Code ATC:

A10AC01

DCI (Dénomination commune internationale):

insulin human (rDNA)

Groupe thérapeutique:

Narkotika anvendt i diabetes

Domaine thérapeutique:

Diabetes Mellitus

indications thérapeutiques:

Behandling af diabetes mellitus.

Descriptif du produit:

Revision: 18

Statut de autorisation:

autoriseret

Date de l'autorisation:

2002-10-07

Notice patient

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient bulgare 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation bulgare 23-09-2014
Notice patient Notice patient espagnol 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 23-09-2014
Notice patient Notice patient tchèque 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 23-09-2014
Notice patient Notice patient allemand 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 23-09-2014
Notice patient Notice patient estonien 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 23-09-2014
Notice patient Notice patient grec 27-10-2020
Notice patient Notice patient anglais 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 23-09-2014
Notice patient Notice patient français 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 23-09-2014
Notice patient Notice patient italien 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 23-09-2014
Notice patient Notice patient letton 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 23-09-2014
Notice patient Notice patient lituanien 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 23-09-2014
Notice patient Notice patient hongrois 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 23-09-2014
Notice patient Notice patient maltais 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 23-09-2014
Notice patient Notice patient néerlandais 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 23-09-2014
Notice patient Notice patient polonais 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 23-09-2014
Notice patient Notice patient portugais 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 23-09-2014
Notice patient Notice patient roumain 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 23-09-2014
Notice patient Notice patient slovaque 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 23-09-2014
Notice patient Notice patient slovène 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 23-09-2014
Notice patient Notice patient finnois 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 23-09-2014
Notice patient Notice patient suédois 27-10-2020
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 23-09-2014
Notice patient Notice patient norvégien 27-10-2020
Notice patient Notice patient islandais 27-10-2020
Notice patient Notice patient croate 27-10-2020

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents