Protaphane

البلد: الاتحاد الأوروبي

اللغة: الدانماركية

المصدر: EMA (European Medicines Agency)

اشتر الآن

العنصر النشط:

Insulin human

متاح من:

Novo Nordisk A/S

ATC رمز:

A10AC01

INN (الاسم الدولي):

insulin human (rDNA)

المجموعة العلاجية:

Narkotika anvendt i diabetes

المجال العلاجي:

Diabetes Mellitus

الخصائص العلاجية:

Behandling af diabetes mellitus.

ملخص المنتج:

Revision: 18

الوضع إذن:

autoriseret

تاريخ الترخيص:

2002-10-07

نشرة المعلومات

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

خصائص المنتج

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات البلغارية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج البلغارية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البلغارية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإسبانية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الإسبانية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإسبانية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات التشيكية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج التشيكية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور التشيكية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الألمانية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الألمانية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الألمانية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإستونية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الإستونية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإستونية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اليونانية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج اليونانية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اليونانية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإنجليزية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الإنجليزية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإنجليزية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفرنسية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الفرنسية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفرنسية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإيطالية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الإيطالية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإيطالية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللاتفية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج اللاتفية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللاتفية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللتوانية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج اللتوانية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللتوانية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهنغارية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الهنغارية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهنغارية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات المالطية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج المالطية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور المالطية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهولندية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الهولندية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهولندية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البولندية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج البولندية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البولندية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البرتغالية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج البرتغالية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البرتغالية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الرومانية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الرومانية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الرومانية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفاكية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفاكية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفاكية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفانية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفانية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفانية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفنلندية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الفنلندية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفنلندية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السويدية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج السويدية 27-10-2020
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السويدية 23-09-2014
نشرة المعلومات نشرة المعلومات النرويجية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج النرويجية 27-10-2020
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الأيسلاندية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الأيسلاندية 27-10-2020
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الكرواتية 27-10-2020
خصائص المنتج خصائص المنتج الكرواتية 27-10-2020

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات